Startseite |  Story | Projekt  | Objekte  | Filme  | Suchtipps  | Texte  | Termine  | Infomaterial  | Impressum

Hystorka
Pokus zbavit mysteryum záhad.
 

Na jaře 2006jsme objevili velkou zvětralinu v podobě ruky v jednom kameni v Horní Lužici.
Pojmenovali jsme ji “Boží ruka”

Snad jí dala vzniknout hříčka přírody. A přece ukázala měření na jaře 2007 překvapující výsledek.
Hledělo se totiž z trojúhelníkového průzoru nedaleké jeskyně přes onu Boží ruku na oblohu, hledělo se Přímo na polední bod zimního slunovratu.
….náhoda?

Od té doby jsme systematicky prozkoumali každou nám známou skálu Horní Lužice a mnoho ostatních
na ukazatele tohoto fenoménu a zaměřili. Objevili jsme další útvary které zřejmě sloužili k pozorování slunce. Obzvlášť působivé jsou ony s jedním nebo několika průzory.

Tyto průzory často nemarkují pouze polední slunce zimního slunovratu nýbrž též ranní a večerní slunce jak zimního tak letního slunovratu a o rovnodennostech.
Některé skalní útvary dokonce zrcadlí pozorovací schéma pravěkého zobrazení oblohy z Nebry 1:1. Má to vše být skutečně pouze náhoda???


Mi věříme že nikoliv!
Mi jsme názoru, že sice příroda v mnoha případech vytvořila různými rozsedlinami a trhlinami v hornině předpoklady pro vznik četných průzorů, jejich vyrovnání na stále stejné a zcela určité body na obloze však v mnoha případech je cíleným dílem člověka s úmyslem, s pomocí slunce a jejího pohybu po obloze určit délku roku
a tento rozčlenit na časové úseky.

Jednoznačné náznaky cílené lidské činnosti ba k tomu užité kamenné nářadí již bylo objeveno a ověřeno odborným dobrozdáním.


 

Na prozkoumání tohoto fenoménu jsme s pomocí přátel hvězd, hvězdárny "Bruno H. Bürgel" e.V. Sohland/Spree povolali v život projekt “boží ruka”.

mehr dazu siehe Projekt...

Startseite |  Story | Projekt  | Objekte  | Filme  | Suchtipps  | Texte  | Termine  | Infomaterial  | Impressum