Startseite |  Story | Projekt  | Objekte  | Filme  | Suchtipps  | Texte  | Termine  | Infomaterial  | Impressum

Hystorka
Pokus zbavit mysteryum záhad.
 

Na jaře 2006jsme objevili velkou zvětralinu v podobě ruky v jednom kameni v Horní Lužici.
Pojmenovali jsme ji “Boží ruka”

Snad jí dala vzniknout hříčka přírody. A přece ukázala měření na jaře 2007 překvapující výsledek.
Hledělo se totiž z trojúhelníkového průzoru nedaleké jeskyně přes onu Boží ruku na oblohu, hledělo se Přímo na polední bod zimního slunovratu.
….náhoda?

Od té doby jsme systematicky prozkoumali každou nám známou skálu Horní Lužice a mnoho ostatních
na ukazatele tohoto fenoménu a zaměřili. Objevili jsme další útvary které zřejmě sloužili k pozorování slunce. Obzvlášť působivé jsou ony s jedním nebo několika průzory.

Tyto průzory často nemarkují pouze polední slunce zimního slunovratu nýbrž též ranní a večerní slunce jak zimního tak letního slunovratu a o rovnodennostech.
Některé skalní útvary dokonce zrcadlí pozorovací schéma pravěkého zobrazení oblohy z Nebry 1:1. Má to vše být skutečně pouze náhoda???


Mi věříme že nikoliv!
Mi jsme názoru, že sice příroda v mnoha případech vytvořila různými rozsedlinami a trhlinami v hornině předpoklady pro vznik četných průzorů, jejich vyrovnání na stále stejné a zcela určité body na obloze však v mnoha případech je cíleným dílem člověka s úmyslem, s pomocí slunce a jejího pohybu po obloze určit délku roku
a tento rozčlenit na časové úseky.

Jednoznačné náznaky cílené lidské činnosti ba k tomu užité kamenné nářadí již bylo objeveno a ověřeno odborným dobrozdáním.


 

Na prozkoumání tohoto fenoménu jsme s pomocí přátel hvězd, hvězdárny "Bruno H. Bürgel" e.V. Sohland/Spree povolali v život projekt “boží ruka”.

Brožura jako soubor PDF (bez mapy pro pěší turistiku):
 
Na mapu s objekty zkoumanými v letech 2007-2017 v Horní Lužici a v České republice ->

více o projektu v němčině …

 

Výzkum v České republice

PDF: Astronomický význam Pohanských kamenů u Višňové

 

Dobrý den,

posílám fotky z jeskyně Aksamitova brána na hradišti Kotýz, který je také významnou archeologickou lokalitou.
Nachází se asi 5 km na jih od města Beroun.
Podle pověsti z jeskyně vyjíždí bohyně Kotys na zlatém a bílém koni do kraje,
někdy vypadá jako mladá dívka, jindy jako stará žena (mohou to být fáze měsíce?).
Toto jsou fotografie zimního slunovratu, ze dne 13.12.2018 v čase asi 11:30 až 13:30.

S pozdravem 
Ivan Šalé

https://imorix.rajce.idnes.cz/Aksamitova_brana_13.12.2018/
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0480943&y=49.9171422&z=17&source=base&id=1908863&q=aksamitova%20brana

Aksamitova brána se dříve jmenovala Ve Vratech (brána) a nebo snad i Zlatá Brána.
Nachází se na kopci Kotýz, kde archeologie nalezla hradiště z doby bronzové a pozdější, Slovanům jsou připisovány valy.
 
Pověsti o bohyni Kotys byly zapsány snad v 19. stol. (toto nemám ověřené), je to celý soubor nejrůznějších pověstí. Kotys má jezdit na zlatém bílém koni. Někdy má vypadat jako stará žena, někdy jako mladá dívka (mohou to být měsíční fáze?). Za měsíčních nocí má vyjíždět z jeskyně Aksamitova brána do kraje. Má mít zlaté klasy obilí a přadeno osudu. V jeskyni měla ukrýt zlatý poklad.
 
Kotys je jméno bohyně z oblasti Thrákie, z Balkánu. Je otázka, jak se toto jméno dostalo do Českého krasu. Nelze vyloučit spojitost s reliéfem archeology popsaným jako Dunajský jezdec (Danubian horseman), jeho výskyt se rozšířil z Balkánu do Podunají v období budování hranice Římské říše na řece Dunaj (1. století n. l.) Reliéf zobrazuje neznámou bohyni mezi dvěma jezdci, jeden jezdec má někdy nad sebou slunce a druhý měsíc. Vzácné jsou popisy "Ariadne", milenka Thesea a později manželka Dionýsa, který je chápán také jako bůh měsíce. Také se nachází popis "Comes Tibis O", co by znamenalo snad  "společenstvo flétny vyrobilo" (O - Opera). Flétna by mohla být aspektem boha měsíce. Reliéf je romanizovaný. Spojitost naší České Kotys a Kotys z balkánské Thrákie přes rozšíření reliéfu Dunajského jezdce je sice neprůkazná, ale okolí lokality Kotýz nese názvy Zlatý kůň (kopec) a Koněprusy - vesnice s názvem, který znamená ve staré Češtině Bílý kůň, tato místní jména by souhlasila s vyobrazením reliéfu Dunajského jezdce, kde je neznámá, snad Thrácká bohyně mezi jezdcem se sluncem a jezdcem s měsícem.
Moje staré fotografie pod názvem Čipriburga jsou k místům:
Plešivec, hora a hradiště z před keltské kultury (Knovízská kultura, protokeltská kultura) a z vedlejšího vrcholu Ostrý, kde je malé hradiště neznámého původu. Obě tato místa leží na významné astronomické linii. Z vrcholu největšího českého keltského oppida Závist slunce zapadá ve směru hory Plešivec na keltský konec roku, samhain, zhruba 6. listopad, začátek nejtmavší čtvrtiny roku. 
Linie zhruba prochází přes vesnici Neumětely a blízkou svatyni z doby železné Viereckschanze u vesnice Skřipel. Viereckschanze u vesnice Skřipel má bránu orientovanou na horu Plešivec, zhruba ve směru západu slunce na samhain. Lokalita je dobře zachovalá, průzkum dělal J. Waldhauser. 
Ve vesnici Neumětely se nacházejí pohanské kameny u kostela, většina z nich byla přemístěna ve středověku, jeden z kamenů byl v 19. století označen jako hrob mytologického koně Šemíka. Pověst zapsal Václav Hájek z Libočan v 16. století:
Vladyka (šlechtic) Horymír měl koně Šemíka a své velkolepé (velké a nádherné) sídlo ve vesnici Neumětely. Chránil zemědělce a bojoval proti horníkům, kteří měli své doly v Brdech (pohoří Brdy, součástí jsou kopce Plešivec, Ostrý). Kníže (král) proto zajal Horymíra a uvěznil na svém hradě - Vyšehradě (mytologické sídlo českých knížat). Horymír měl být popraven, ale požádal knížete, aby se mohl ještě projet na svém koni Šemíkovi. Kníže souhlasil a tak Horymír jezdil na Šemíku dokola po nádvoří Vyšehradu. Při posledním kolu skočil s Šemíkem do řeky Vltavy a odjel až do vesnice Neumětely, kde zraněný Šemík zemřel.
Tolik pověst.
Jméno vesnice Neumětely by mohlo znamenat Nemet Ail - v keltském jazyku "svatyně slunce". Horymír by mohlo znamenat Hor Maro - "Jezdec Velký" a mohlo by se jednat o boha slunce. Smrt koně Šemíka v Neumětelích se nápadně shoduje se západem slunce v tomto směru na konec roku samhain, asi 6. listopad, začátek nejtmavší čtvrtiny roku. 
Dnešní hrad s názvem Vyšehrad je archeologicky mladý a zcela nesrovnatelný s lokalitou relativně blízkého oppida Závist. Nejstarší název keltského oppida Závist zapsal Václav Hájek z Libočan jako "Peerk"., to by mohlo být germánské Burg (podobně slovanské Vrch). Samotný název města Praha nabízí výklad ve staré němčině jako Burga. Mytologický hrad Vyšehrad má název stejného významu jako Vysoký Hrad. Je možné, že všechny tyto názvy opisují lokalitu oppida Závist, které skutečně nabízí daleký rozhled a je vysokým kopcem nad soutokem řeky Vltavy a Berounky. Archeologicky byla prozkoumána akropole oppida Závist, kde byly zjištěny několikrát přestavované chrámy v místě nejlepšího rozhledu do krajiny. Je dobrou otázkou zda je možné nalézt azimut 245°, který směřuje na horu Plešivec po linii, kterou jsem Vám popsal. Potřeboval bych se dobře podívat do archeologických map, díval jsem se jen povrchně.
 
S pozdravem
Ivan Šalé

Startseite |  Story | Projekt  | Objekte  | Filme  | Suchtipps  | Texte  | Termine  | Infomaterial  | Impressum